A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Xarxanatura 2000

Avantprojecte de llei de biodiversitat i el patrimoni natural:   Aspectes importants a tenir en compte


Adjunt podeu consultar la documentació de l'Avantprojecte de Llei (en format pdf).


1.    Es tracta d’un projecte de llei intervencionista i protector, que ofereix unes mesures excessivament controladores i impositives, recolzades en el “suposat” objectiu de protegir i conservar el medi ambient.

2.    Es presenta com una llei generalista que coordina diferents àmbits sectorials (la regulació dels espais naturals, la protecció dels animals, la legislació forestal, caça, pesca, l’ordenació del territori i d’altres).

3.    Es creen nombrosos mecanismes de vigilància i control (registres d’espècies, inventaris, llistats, plans d’ordenació territorial i urbanístics, etcètera) establerts com a mesura especifica per garantir la conservació de les diferents figures de protecció.

4.    S’introdueixen nous conceptes de protecció fins ara no massa regulats, com ara: el patrimoni geològic, la connectivitat ecològica, la catalogació d’hàbitats, la custòdia del territori, els instruments organitzatius, els llistats i catàlegs d’espècies protegides.

5.    Es preveuen possibles avantatges fiscals: acords de custòdia del territori, acords de conservació del territori o pagar deutes tributaris amb la cessió a la Generalitat de finques d’alt valor ecològics, situades en espais naturals protegits.

6.    Possibilitat d’adquisició de sòl, dins espais naturals protegits, que per la seva fragilitat han d’ésser objecte de la protecció més estricta. Respecte a les reserves naturals integrals s’estableix l’obligació, per part de l’Administració, d’expropiar les finques i/o drets afectats, establint un termini màxim de cinc anys per adquirir-ho.

7.    En els procediments d’avaluació ambiental que tinguin per objectiu compensar la pèrdua d’elements del patrimoni natural, es pot imposar, com a cas extrem, l’adquisició de terrenys amb presència d’hàbitats o altres elements del patrimoni natural equivalents en superfície i qualitat als que s’hagin alterat o eliminat. Els terrenys adquirits s’han de cedir gratuïtament a l’Administració de la Generalitat.

8.    S’inclou que tota actuació de l’Administració que comporti la privació singular de la propietat privada o de drets o interessos patrimonials legítims requereixi necessàriament la indemnització corresponent.

9.    S’agrupen totes les categories de protecció d’espais naturals disperses per diversos instruments legals i els dóna coherència en un nou marc anomenat Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya.

10.    El departament competent en matèria de medi ambient pot delegar la gestió d’un espai natural protegit a una entitat local, consorci, entitat privada sense afany de lucre i, en cas que es tracti de terrenys de titularitat privada, a la persona propietària, arrendatària o titular d’un dret real que impliqui possessió.

11.    Les entitats locals tindran la possibilitat de declarar espais naturals d’interès local i de gestionar per delegació espais naturals protegits, aprovar plans d’acció a la biodiversitat o crear comissions municipals de patrimoni natural.

12.    S’instaura un règim sancionador molt estricte: infraccions sancionades amb multes que oscil•len dels 500 euros fins als 2.000.000 d’euros en funció del seu grau de gravetat, multes coercitives, comisos o mesures addicionals (impossibilitat de rebre subvencions amb fons de la Generalitat destinades a fomentar pràctiques ambientals, tancament de les instal•lacions o establiments respectius, suspensió temporal de l’activitat, pèrdua del dret a obtenir subvencions en cas de construccions, instal•lacions, obres i projectes, etcètera).