A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Xarxanatura 2000

Documentació Xarxa Natura 2000.

En aquest apartat podeu trobar la documentació relativa als diferents Acords de Govern que suposen la implantació de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya, i llurs afectacions territorials. 

ACORD GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s’amplien diverses zones de protección especial per a les aus (ZEPA) delimitades per l’Acord GOV/115/2009, de 16 de juny.

ACORD GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s’aproven modiicacions puntuals de la delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000.

ACORD GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s’aprova una nova delimitació de diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA).

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).

MAH/534/2005,  d'1 de març, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de 8 de febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d'importància comunitària (LIC).

Plànols Xarxa Natura 2000. Octubre 2009.

Fons documental: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Medi Ambient.

   LIC. Llocs d'interès comunitari.                                 ZEPA. Zones d'especial interès per a les aus.

Acord de Govern 150/2009. Proposta d'Ampliació de diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA).

Proposta d'ampliació al sector estèpic de Catalunya

El contingut de la proposta

L’objecte d’aquest document és presentar la proposta d’ampliació de quatre espais de la xarxa Natura 2000 de la plana de Lleida seguint les recomanacions finals de la Comissió Europea, per tal que aquesta Comissió consideri totalment executada la sentència de 28 de juny de 2007 relativa a la insuficient designació de ZEPA. D’altra banda, la correcta declaració de ZEPA és un pas previ imprescindible per poder donar compliment a la sentència de 18 de desembre de 2007 relativa al projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues.

La proposta d’ampliació de ZEPA que es presenta suposa l’increment de superfície de 4 espais de la plana de Lleida designats com a ZEPA en 1597,5ha. Aquest augment suposa superar les 64.000 ha protegides en l’àmbit estèpic i dóna una superfície global de ZEPA a Catalunya de 911.148 ha. A la taula següent es mostra els espais objecte de la present proposta d’ampliació.

Les ampliacions realitzades a cadascun d’aquests espais són:

ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa

La proposta d’ampliació d’aquest espai suposa afectar una superfície total de 7.727,27 ha. L’ampliació implica, també, la interconnexió d’aquest espai amb el de Secans de Mas de Melons-Alfés. Les espècie d’ocells que han motivat l’ampliació d’aquest sector són la terrerola vulgar, la calàndria i el gaig blau.

ES0000021 Secans de Mas de Melons-Alfés

La proposta d’ampliació d’aquesta ZEPA suposa afectar una superfície total de 7.618,63 ha. Aquesta ampliació suposa la interconnexió d’aquest espai amb el de Secans del Segrià i Utxesa. Així mateix, ha motivat també la inclussió d'un sector important per a diverses aus estèpiques, especialment terrerola i calàndria.

ES5130036 Plans de Sió

La nova proposta de delimitació d’aquest espai comporta afectacions a un superfície total de 10.382,69 ha. L'afectació d'aquest espai està motivat per la nidificació del sisó a Catalunya de manera que amb l’ampliació proposada s’afecta la totalitat de la zona. Així mateix, està afectat per a la possible presència de gaig blau i de calàndria.

ES5130025 Bellmunt-Almenara

Aquest espai protegit passa a tenir una superfície afectada total de 4.039.48 ha. El principal motiu de l'afectació d'aquest espai està motivat per la nidificació del sisó a Catalunya.

Plànol. Proposta d'ampliació de la Xarxa Natura 2000 al sector estèpic de Catalunya. Juliol 2009.

Acord de Govern 138/2009. Modificacions puntuals de la delimitació de diversos espais de la Xarxa Natura 2000.

Acord de Govern 138/2009.

Acord de Govern 115/2009. Nova delimitació de diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA).

Proposta d'ampliació al sector estèpic al Canal Segarra-Garrigues de Catalunya

Acords de Govern 112/2006. Proposta Catalana a la Xarxa Natura 2000.

MHA 534/2005, designen ZEPA alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a LIC.

MHA 534/2005. d'1 de Març.