A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Xarxanatura 2000

Què és Xarxa Natura 2000?

La xarxa Natura 2000 és una iniciativa europea, que impulsa la creació d’una xarxa d’àrees d’especial protecció:

 • Z.E.P.A: Zona d’Especial Protecció per a les Aus
 • L.I.C: Lloc d’Interès Comunitari
 • Z.E.C: Zona d’Especial Conservació

Fonamentada en:

 • La Directiva 79/409/CEE (Directiva Aus)
 • La Directiva 92/43/CEE (Directiva Hàbitat)
 • La Directiva 2000/60/CE (Directiva Marc de l’Aigua) 

Fases de creació de la Xarxa Natura 2000

 • Fase Prèvia: l’Estat membre determina els hàbitats i les espècies a protegir mitjançant la confecció de llistes nacionals que són presentades a la Comissió Europea. (Els ZEPA, segons l’administració ja eren definitius)
 • Fase de Concertació: Determinació, entre els Estats membres i la Comissió Europea, dels LICs atenent a diferents factors ambientals. (Es decideix si n’hi ha prou)
 • Fase Final: Designació de les Zones d’Especial Conservació (ZECs). Una vegada un lloc és designat com a LIC, l’Estat membre ha de declarar-lo ZEC en 6 anys. La declaració “ZEC”, implica més restriccions i afectacions a l’activitat i a la propietat.

Xifres de la Xarxa Natura 2000

Proposta final aprovada per Acord de Govern del 5 de setembre de 2006 957.051 ha terrestres + 83.104 ha marines = 30% del terrotori de Catalunya.

Què representa la xarxa Natura 2000 per els propietaris i empresaris?

Una restricció de l’activitat empresarial i una limitació de la propietat, sense disposar de pressupostos per finançar les pèrdues empresarials que comporta.

El procés per conformar la xarxa natura 2000 ha tingut mancances greus:

 • No s’ha tingut en compte a totes les empreses afectades, ni se les ha informat directament.
 • No s’ha informat (ni tan sols a requeriment dels afectats) del que suposarà estar afectat per la xarxa Natura 2000.
 • No hi consta la fitxa financera.
 • S’ignora la validesa d’una part de la informació de l’exposició pública, que no s’ha incorporat a l’Acord de Govern: (Annex 1:Criteris generals per a la definició de costos derivats de la implantació de la xarxa Natura 2000).
 • No es va facilitar documentació gràfica actualitzada

No s’ha justificat la necessitat d’afectar més del 30% de Catalunya (cal justificar el perquè dels indrets seleccionats en detriment d’altres). Especialment tenint en compte que el marc de selecció del total d’espais, inclou també, d’altres comunitats autònomes, i aquesta informació mai aparegué en el procés d’exposició pública a Catalunya.

Perquè és necessària aquí tanta afectació, quan en d’altres indrets no ha estat necessari ?