Documentaci Xarxa Natura 2000.

En aquest apartat podeu trobarla documentaci relativa als diferents Acords de Govern que suposen la implantaci de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya, i llurs afectacions territorials.

ACORD GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual samplien diverses zones de proteccin especial per a les aus (ZEPA) delimitades per lAcord GOV/115/2009, de 16 de juny.

ACORD GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual saproven modiicacions puntuals de la delimitaci de diversos espais de la xarxa Natura 2000.

ACORD GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual saprova una nova delimitaci de diverses zones de protecci especial per a les aus (ZEPA).

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones despecial protecci per a les aus (ZEPA) i saprova la proposta de llocs dimportncia comunitria (LIC).

MAH/534/2005, d'1 de mar, per la qual es fa pblic l'Acord del Govern de 8 de febrer de 2005, pel qual es designen com a zones d'especial protecci per a les aus (ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d'importncia comunitria (LIC).

Plnols Xarxa Natura 2000. Octubre 2009.

Fons documental: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcci General de Medi Ambient.

LIC. Llocs d'inters comunitari. ZEPA. Zones d'especial inters per a les aus.

Acord de Govern 150/2009. Proposta d'Ampliacide diverses zones de protecci especial per a les aus (ZEPA).

Proposta d'ampliaci al sector estpic de Catalunya

El contingut de la proposta

Lobjecte daquest document s presentar la proposta dampliaci de quatre espais de la xarxa Natura 2000 de la plana de Lleida seguint les recomanacions finals de la Comissi Europea, per tal que aquesta Comissi consideri totalment executada la sentncia de 28 de juny de 2007 relativa a la insuficient designaci de ZEPA. Daltra banda, la correcta declaraci de ZEPA s un pas previ imprescindible per poder donar compliment a la sentncia de 18 de desembre de 2007 relativa al projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues.

La proposta dampliaci de ZEPA que es presenta suposa lincrement de superfcie de 4 espais de la plana de Lleida designats com a ZEPA en 1597,5ha. Aquest augment suposa superar les 64.000 ha protegides en lmbit estpic i dna una superfcie global de ZEPA a Catalunya de 911.148 ha. A la taula segent es mostra els espais objecte de la present proposta dampliaci.

Les ampliacions realitzades a cadascun daquests espais sn:

ES5130038 Secans del Segri i Utxesa

La proposta dampliaci daquest espai suposaafectar una superfcie total de 7.727,27 ha. Lampliaci implica, tamb, la interconnexi daquest espai amb el de Secans de Mas de Melons-Alfs. Les espcie docells que han motivat lampliaci daquest sector sn la terrerola vulgar, la calndria i el gaig blau.

ES0000021 Secans de Mas de Melons-Alfs

La proposta dampliaci daquesta ZEPA suposa afectar una superfcie total de 7.618,63 ha. Aquesta ampliaci suposa la interconnexi daquest espai amb el de Secans del Segri i Utxesa. Aix mateix, ha motivat tamb la inclussi d'un sector important per a diverses aus estpiques, especialment terrerola i calndria.

ES5130036 Plans de Si

La nova proposta de delimitaci daquest espai comporta afectacions a un superfcie total de 10.382,69 ha. L'afectaci d'aquest espaiest motivat per lanidificaci del sis a Catalunya de manera que amb lampliaci proposada safecta la totalitat de la zona. Aix mateix, est afectat per a la possible presnciade gaig blau i de calndria.

ES5130025 Bellmunt-Almenara

Aquest espai protegit passa a tenir una superfcie afectada total de 4.039.48 ha. El principal motiu de l'afectaci d'aquest espaiest motivat per la nidificaci del sis a Catalunya.

Plnol. Proposta d'ampliaci de la Xarxa Natura 2000 al sector estpic de Catalunya. Juliol 2009.

Acord de Govern 138/2009. Modificacions puntuals de la delimitaci de diversos espais de la Xarxa Natura 2000.

Acord de Govern 138/2009.

Acord de Govern 115/2009. Nova delimitaci de diverses zones de protecci especial per a les aus (ZEPA).

Proposta d'ampliaci al sector estpic al Canal Segarra-Garrigues de Catalunya

Acords de Govern 112/2006. Proposta Catalana a la Xarxa Natura 2000.

MHA 534/2005, designen ZEPA alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a LIC.

MHA 534/2005. d'1 de Mar.